Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


1.Általános szabályozások

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Vision Consulting Kft. (székhely: 1162 Budapest, Ákos utca 56, cégjegyzékszám: 01-09-976374, adószám: 23747106-1-42, továbbiakban Vison Consulting) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető VisioCRM rendszer (továbbiakban VisioCRM) használatára vonatkozó feltételeket.

1.2 A Vision Consulting és a Felhasználó közötti szerződés a Felhasználó általi szabályos regisztrációval jön létre az első számlán  meghatározott díj Felhasználó általi megfizetésével.

1.3 A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.

1.4 A Vision Consulting fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről Felhasználókat értesíti. A hatályos ÁSZF elérhető az alábbi linken:

https://visiocrm.hu/index.php/aszf 

 

2. Előfizetési díj

2.1 A VisioCRM havi előfizetési díj ellenében igénybe vehető  online szolgáltatás. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minimálisan 12 havi előfizetés szükséges a rendszer igénybevételéhez, melyet egy összegben a megrendelést követően számláz a Vision Consulting. A rendszer használata a számlázott előfizetési díj megfizetését követően kezdhető meg. Az első 12 havi előfizetés lejártát követően a szerződésben meghatározott számlázási gyakoriság szerint kell az előfizetési díjat fizetni.

2.2 A szerződés határozatlan időre jön létre.

2.3. Az aktuális előfizetési díjak megtekinthetőek az alábbi linken:

https://visiocrm.hu/index.php/arak

2.4. Az árak és csomag megváltoztatásának jogát a Vision Consulting fenntartja.

2.5. A Vision Consulting 30 napos ingyenes tesztidőszakot biztosít Felhasználó számára. A tesztidőszak alatt a rendszer ingyenesen használható. A minimum egy éves előfizetési időszak a tesztidőszak lejártát követően indul, amennyiben felhasználó deklarálja szerződéskötési szándékát.

3. A Vision Consulting kötelezettségei


3.1. A Vision Consulting biztosítja a VisioCRM rendszer szerveren történő működését és Felhasználó részére történő rendelkezésre állását.

3.2. A rendszer  az AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, R.C.S. LUXEMBOURG : B186284)  - továbbiakban Szerverüzemeltető - által biztosított szerveren üzemel. A Vision Consulting nem vállal felelősséget a Szerverüzemeltető érdekkörében bekövetkező hibák miatt.

3.3 A Vision Consulting az alábbi tárhely méretet biztosítja, amin egységesen osztozik az adatbázis, a levelezés és a feltöltött dokumentumok:

                1-5 felhasználó esetén: 1 GB
                6-9 felhasználó esetén: 2 GB
                10 vagy több felhasználó esetén: 4 GB

A tárhely a fenti méreteken túl 1400 Ft + ÁFA/GB/év áron bővíthető.

3.4. A Vision Consulting napi és havi adatmentésről gondoskodik.

3.5 A Vision Consulting rendelkezésre bocsátja az általa fejlesztett magyar nyelvű rendszerdokumentációt, valamint online terméktámogatást biztosít. A terméktámogatás igénybevételéhez a felhasználó a CRM rendszerben lévő Segítségkérés menüpont használatával tudja kérését rögzíteni és az ügyfélszolgálatnak elküldeni.

3.6. A VisioCRM rendszert oktatási tevékenység keretében – külön díjazás fejében – ismerteti.

 

4. Felelősség korlátozása

4.1. A Vision Consulting eredményfelelősséggel a Felhasználó felé nem tartozik.

4.2. A Vison Consulting a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

4.3. Kizárt a Vision Consulting felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a VisioCRM szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

 

5. Felhasználó kötelezettségei

5.1 Felhasználó köteles a VisioCRM rendszert rendeltetésszerűen használni.

5.2 Felhasználó köteles a VisioCRM rendszer használata utáni előfizetési díjat Vision Consulting részére számla alapján határidőben megfizetni.

 

6. Tömeges levélküldés

6.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a VisioCRM marketing moduljában kizárólag olyan céllistára jogosult email-t küldeni, ahol a céllista címzettjei  az adott feladónak és adott témában előzetesen felhatalmazást adtak email küldésre. Ennek tipikus módja, ha a címzett hírlevélre iratkozik fel. Minden ettől eltérő tömeges levélküldés SPAM küldésnek minősül, ami szigorúan tilos.

6.2 A korábbi, azonos személy tulajdonában lévő cégben felépített lista nem emelhető át egy másik cégbe.

6.3 A vásárolt listára küldött tömeges, reklámcélú email szintén spamnek minősül és szigórúan tilos.

6.4 A tömeges levélküldés szabályainak megsértése (SPAM küldés) súlyos szerződésszegésnek minősül és ebben az esetben a Vision Consulting jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Ilyen esetben Felhasználó a már megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére nem jogosult.

6.5 A tömeges levélküldés szabályainak megsértésének valamennyi jogkövetkezménye a Felhasználót terheli,  a Vision Consulting kizár minden felelősséget amely az ÁSZF 6. Pontájnak megsértéséből következik.

 

 

7. Szellemi alkotások joga 

7.1. A VisioCRM rendszerhez biztosított magyar nyelvű dokumentáció a Vision Consulting szellemi tulajdona, annak másolása és terjesztése kizárólag a Vision Consulting jóváhagyásával lehetséges. 

 

8. Titoktartás, adatvédelem

8.1 A Vision Consulting vállalja, hogy Felhasználó által a VisioCRM rendszerben rögzített adatokat üzleti titokként bizalmasan kezeli és minden tőle telhetőt megtesz az adatok védelmében.

8.2 A rögzített adatot harmadik fél részére nem adja ki, közzé semilyen formában nem teszi, kivéve ha az előzőekre jogszabály alapján kötelezik.

8.3 A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan VisioCRM szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

8.4 A Vision Consulting Felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeli, tárolja. Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul.

8.5 Az adatok kezelésének részletes szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

8.6 Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vision Consulting referenciái között feltüntesse, továbbá cégnevét, logóját referencia célokra felhasználja. 

9. Vis major

9.1 Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, háború, polgárháború, sztrájk, szervertámadás, hacker támadás, jogosulatlan szerver hozzáférés.

9.2 Vis major esetén egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésért.

9.3 Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, Spam küldés, amely Felhasználó gondatlanságára vezethető vissza vagy jelen ÁSZF Felhasználó általi megszegéséből származik.

 

10 Szerződés megszűnésének esetei

10.1 Felhasználó jelen szerződést rendes felmondással a szerződéskötést követő első 12 hónap lejártát követően bármikor felmondhatja azzal, hogy a szerződés megszünésének ideje az éppen aktuális számlázás (gyakorisági) időszak vége. Az első 12 hónap lejártát követően megkezdett aktuális számlázási időszakra járó bérleti díjat akkor is ki kell fizetni, ha a felmondás idejéig még nem történt meg az időszak számlázása.

10.2 Felhasználó általi szerződés felmondás esetén felhasználó jogosult a VisioCRM rendszerben tárolt adatait a VisioCRM adatexport funkcióján keresztül a rendszerből letölteni.

10.3 A Vision Consulting azonnali hatállyal felmondja a szerződést az alábbi esetekben:

  • Felhasználó díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik
  • Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti, különös tekintettel az ÁSZF 6. pontjára
  • Felhasználó magatartásával veszélyezteti a rendszer működtetését, más Felhasználók vagy a Vision Consulting jogos érdekeit sérti

Ezekben az esetekben Felhasználó a már megfizetett előfizetési díj visszatérítésére nem jogosult.

10.4 Szerződés megszünését követően a Vision Consulting Felhasználó VisioCRM rendszerben tárolt adatit megsemmisíti.

 

Hatályos: 2021. január 1.-től.

Vision Consulting Kft.

1162 Budapest, Ákos utca 56.
Adószám: 23747106-1-42
Cégjegyzékszám: 01-09-976374
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

© 2019 Vision Consulting Kft.

Please publish modules in offcanvas position.

A jobb felhasználói élmény érdekében a sütik használatát el kell fogadnia.
További információ Elfogad